Voor wie is Zorgstem

Wij zijn er om zonder oordeel te helpen. Mensen die met de Wet zorg en dwang te maken krijgen, kunnen vragen hebben. Of klachten. Wij zijn er om die vragen te beantwoorden. We geven advies over welke stappen het beste gezet kunnen worden. En we ondersteunen mensen die een klacht hebben over de Wzd en de uitvoering daarvan.

Wie met onvrijwillige zorg te maken heeft, heeft automatisch recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon. Wij helpen om heel goed uit te zoeken wat er aan de hand is. We helpen ook om duidelijk te maken wat jouw mening is en hoe jij vindt dat mogelijke problemen opgelost moeten worden.

Werken bij Zorgstem? Bekijk de mogelijkheden.
Werken bij Zorgstem