Zorgstem voor cliënten met een verstandelijke beperking

Ik moet mijn mobiele telefoon ’s avonds als ik naar bed ga aan mijn begeleider geven en mijn kamerdeur wordt op slot gedaan. Waarom moet dat? Ik wil dat helemaal niet. Is er iemand die mij hierbij kan helpen?

Wet zorg en dwang

Er is een wet die zegt dat sommige mensen (tijdelijk) onvrijwillige zorg krijgen. Deze wet heet de Wet zorg en dwang (Wzd). Dit betekent dat je zorg krijgt die je op dat moment misschien helemaal niet wilt, maar die wel beter voor jou is.

Omdat deze wet best ingewikkeld is en jij soms vragen kunt hebben over wat wel en niet mag volgens deze nieuwe wet, is er iemand waar je je vragen aan kunt stellen en die jou hierbij kan helpen.

Deze persoon noemen wij de ‘cliëntenvertrouwenspersoon Wzd’. Bij hem of haar kun je terecht met al jouw vragen over jouw rechten, wat wel en niet mag volgens deze nieuwe wet en hoe je hiermee om kunt gaan.

Wat bedoelen we met onvrijwillige zorg?

Een voorbeeld van onvrijwillige zorg is bijvoorbeeld dat jouw slaapkamerdeur op slot gaat als je gaat slapen. Of dat je moet eten terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Als jij wilt weten waarom je deze onvrijwillige zorg krijgt, kun je de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bellen en jouw vragen stellen.

Wat doet de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd?

 • luistert naar jou
 • geeft antwoord op jouw vragen
 • legt uit hoe de Wet zorg en dwang werkt
 • vertelt jou waar je recht op hebt
 • zoekt samen met jou naar een oplossing
 • ondersteunt bij het schrijven van bijvoorbeeld klachtbrieven
 • kan met jou meegaan naar gesprekken die gaan over jouw klacht

Deze website

Op deze website vind je informatie over de nieuwe wet en wat dit voor jou betekent. Ook kun je hier van alles lezen over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Vind je de informatie wat ingewikkeld of lastig, dan kun je misschien een familielid, een vriend of vriendin of een begeleider vragen om jou hierbij te helpen. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd is er ook voor jouw wettelijk vertegenwoordiger.

Vraag en antwoord

Wanneer je onvrijwillige zorg krijgt kan het gebeuren dat je hier vragen over hebt. De vragen die het meest voorkomen hebben we hieronder op een rij gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Vraag het dan aan jouw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Onvrijwillige zorg is zorg ‘waartegen de cliënt of zijn vertegenwoordiger zich verzet’ (artikel 2, lid 1 Wzd).
Als iemand zich verzet tegen de hulpverlening, dan is sprake van onvrijwillige zorg, ook als de vertegenwoordiger met de zorgverlening heeft ingestemd.

Voor de vraag of iemand zich verzet, is niet relevant of hij wilsbekwaam is. Ook als de cliënt wilsonbekwaam is en zijn vertegenwoordiger daarom namens hem beslist, is van belang wat de cliënt vindt. Dit kan verbaal kenbaar gemaakt worden, maar het kan ook blijken uit gedrag. 

Onvrijwillige zorg is ingedeeld in negen categorieën:

 1. medisch handelen / therapeutische maatregelen;
 2. beperking van de bewegingsvrijheid;
 3. insluiting;
 4. uitoefenen van toezicht;
 5. onderzoek aan lichaam of kleding;
 6. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en gevaarlijke
  voorwerpen;
 7. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
 8. beperking van de vrijheid om het eigen leven in te richten;
 9. beperking van het recht op het ontvangen van bezoek.

Een wettelijk vertegenwoordiger is een persoon die wettelijk bevoegd is om beslissingen te nemen voor iemand die dat zelf niet kan.

Bij minderjarigen zijn de ouders met het ouderlijk gezag de wettelijke vertegenwoordigers. Als de ouders ontheven zijn van ouderlijk gezag en er sprake is van voogdij, dan is de voogd de wettelijk vertegenwoordiger.

Bij volwassenen zijn curatele, beschermingbewind en mentorschap verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd heeft als belangrijkste taak
om cliënten en hun vertegenwoordigers informeren, adviseren en eventueel bij te staan. 

Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening, kunt u de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd inschakelen. Als u wilt dat er dingen veranderen, dan kan de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd u adviseren over de stappen die u daarvoor kunt zetten en u daarbij ook helpen. Van hulp bij brieven of e-mails schrijven tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook geeft de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd u uitleg over uw rechten en plichten.

 

 

U kunt ons op verschillende manieren benaderen:

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd heeft een aantal taken, die ook in de wet staan.

 • De cliënt of de vertegenwoordiger informatie, advies geven en/of bijstaan wanneer het samenhangt met:
  • het geven van onvrijwillige zorg aan de cliënt,
  • zijn opname en verblijf;
  • bij een klacht, wanneer de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger daarom vraagt.
 • Signalen over tekortkomingen in de structuur of de uitvoering van onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname en verblijf, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van een cliënt, aan de inspectie te melden.
 • Advies en bijstand geven aan cliënten die vrijwillig in een accommodatie verblijven dan wel ambulante zorg ontvangen. (Wzd art. 57:1,2)
 • Voorlichting geven aan de cliënten en hun vertegenwoordigers en aan de medewerkers van de zorgaanbieder over de aard en de uitvoering van zijn taken. (Concept Bzd versie 3
  mei 2018 art. 6.3)
Werken bij Zorgstem? Bekijk de mogelijkheden.
Werken bij Zorgstem