Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Zorgstem is er voor cliënten en vertegenwoordigers

Zorgstem is een van de zorgaanbieders onafhankelijke organisatie die cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang in dienst heeft. De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechtsbescherming van cliënten die met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. Deze cliënten hebben recht op gratis ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon. Dit geldt ook voor hun vertegenwoordigers.

Onze cliënten zijn mensen met:

 • een verstandelijke beperking en/of
 • een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of
 • een gelijkgestelde aandoening zoals onderstaand omschreven met een vergelijkbare beperking en regieverlies, zoals
  • de ziekte van Huntington
  • het syndroom van Korsakov
  • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Wat doet een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang?

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van Zorgstem:

 • helpt u bij het helder krijgen van uw vraag of klacht
 • helpt u gesprekken te organiseren tussen u en de zorgverlener
 • bereidt samen met u gesprekken voor
 • ondersteunt u in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg
 • ondersteunt u bij het schrijven van brieven of e-mails
 • ondersteunt u bij een klachtenprocedure
 • geeft informatie en uitleg over de rechten van cliënten
 • verwijst u zo nodig door
Filmpje 'Wat doet Zorgstem'

Wat kan een cliëntenvertrouwenspersoon voor u betekenen?

Er zijn ook strips beschikbaar die toegankelijk uitleggen wat de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor cliënten en hun vertegenwoordigers kan betekeken.

Onvrijwillige zorg en de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang heeft als belangrijkste doel het zo veel mogelijk voorkomen van onvrijwillige zorg. Dat is zorg waarmee een cliënt of zijn vertegenwoordiger (wanneer deze voor de cliënt kan beslissen) niet instemt of waartegen de client zich verzet. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt iets moet wat hij niet wil. Of iets wil, maar niet mag. Dit verzet kan mondeling aangegeven worden of in gedrag tot uiting komen. Zorgverleners moeten zo goed mogelijk rekening houden met de voorkeuren van de cliënt.

Meer over de Wet zorg en dwang kunt u lezen op dwangindezorg.nl.

Steffie legt het uit

Steffie staat bekend om het eenvoudig uitleggen van moeilijke dingen. Steffie legt de Wet zorg en dwang uit in onderstaande uitlegvideo.

Jaarverslagen

De aanbieders cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang publiceren jaarlijks een jaarverslag. Deze jaarverslagen zijn te vinden op de gezamenlijke website van de aanbieders cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje