Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Onze zes kernwaarden

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem hebben zes kernwaarden van waaruit zij hun werk doen:

  1. Onafhankelijk: Wij zijn aan geen enkele instantie verbonden. U kunt ons vertrouwen.
  2. Stem geven: Wij helpen u bespreekbaar te maken wat u vindt dat gezegd moet worden en zorgen dat u gehoord wordt.
  3. Zonder oordeel: Uw verhaal is voor ons het uitgangspunt. Wij oordelen niet.
  4. In dialoog: Als de communicatie is vastgelopen of verbroken, ondersteunen wij u in het gesprek met de instantie. Zo werken we samen aan oplossingen.
  5. Motiverend: We maken u duidelijk wat uw rechten zijn. We laten u zien welke mogelijkheden u heeft om uw situatie te verbeteren en wat daarvan de begrenzing is. We helpen u om hierbij zoveel mogelijk de regie te nemen. We stimuleren u om in gesprek te gaan over datgene wat u wilt of nodig heeft.
  6. Vastberaden: Als wij misstanden signaleren zullen wij de zorg hierop aanspreken. Wij gaan daarmee door totdat aan de wettelijke vereisten ten aanzien van uw rechtspositie is voldaan.
Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje