Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Landelijke Faciliteit

De Landelijke Faciliteit (LFCVP) heeft als taak om de kwaliteit van de CVP-en te toetsen en te monitoren op basis van het ‘Kwaliteitskader cvp in de Wzd’. De  LFCVP is betrokken bij de kwaliteitsbewaking van de opleiding tot cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) zodat CVP-en voldoen aan het kwaliteitskader. Daarnaast worden alle CVP-en die een opleiding tot CVP hebben afgerond die volgens de LFCVP voldoet aan het kwaliteitskader, in het register-CVP vermeld. Zorgstem onderschrijft de opdracht van de Landelijke Faciliteit en werkt nauw samen met de partijen in dit platform.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Zorgstem heeft een signalerende taak waar het gaat om de belangen en rechtspositie van cliënten. Zorgstem werkt samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hierin zijn concrete afspraken vastgelegd over wanneer de IGJ wordt ingeschakeld. Zorgstem overlegt periodiek met de IGJ over trends en aandachtspunten over de gehele sector. Dit wordt weer meegenomen in de ontwikkeling van werkprocessen die de Landelijke Faciliteit voor haar rekening neemt daar waar het gaat om signalering voor de VG- en PG-instellingen.

Andere CVP-aanbieders

Zorgstem werkt samen met de drie aanbieders van cliëntenvertrouwenswerk Wzd in andere delen van Nederland. Dit zijn:

  • Adviespunt Zorgbelang – Regio Apeldoorn, Zutphen, Arnhem, Midden-IJssel, Nijmegen, Waardenland, Noord-Oost-Zuid en Midden-Brabant, Noord- en Zuid-Limburg
  • LSR – Regio Zwolle, Twente, Zeeland, West-Brabant, Rotterdam, Zuid-Hollandse eilanden
  • Quasir – Regio Friesland, Groningen, Drenthe
Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje