Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl
6 mei 2022

Vertrouwenswerk voor onvrijwillige zorg krijgt voet aan de grond

Vertrouwenswerk voor onvrijwillige zorg krijgt voet aan de grond De Wet zorg en dwang (Wzd) maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening* een beroep kunnen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun naasten, indien er sprake is van onvrijwillige zorg. Het gebruik van de dienstverlening is in één jaar meer dan verdubbeld. Het jaarverslag van de vier aanbieders van het vertrouwenswerk is beschikbaar. Lees verder...

16 november 2021

Werkbezoek van ministerie van VWS aan Zorgstem

Op 15 november heeft Zorgstem een (digitaal) werkbezoek mogen organiseren voor enkele medewerkers van het ministerie van VWS. Doel was een inkijk in de praktijk van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Om deze inkijk te kunnen geven hebben we een programma verzorgd met onder andere; Ontstaan Zorgstem vanuit het AKJ, vertrouwenswerk voor de jeugdhulp De weg naar de CVP Wzd De CVP Wzd, opdracht, voorbeelden, ervaringen, proces implementatie In gesprek met een cliënt en een vertegenwoordiger en hun CVP Wzd In gesprek met zorgaanbieders en hun CVP Wzd Cliëntprofielen, wie bedienen wij vanuit onze opdracht en hoe zijn zij toebedeeld met rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd. Lees verder...

15 november 2021

Blokhuis moedigt zorgaanbieders aan CVP Wzd toegang te geven

Breed toegang tot en voor de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). De staatssecretaris VWS Paul Blokhuis spreekt de hoop en wens uit dat de zorgsaanbieders daar werk van gaan maken. Analoog aan hoe het vertrouwenswerk in de Wvggz en Jeugdwet is georganiseerd inclusief locatiebezoeken. In de Eerste Kamer commissievergadering VWS van 9 november gaf de staatssecretaris antwoord op vragen van Gerkens (SP) en van der Voort (D66). Als CVP Wzd willen wij bereikbaar zijn voor onze cliënten. Lees verder...

Ouder nieuws

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje