Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl
16 november 2021

Werkbezoek van ministerie van VWS aan Zorgstem

Op 15 november heeft Zorgstem een (digitaal) werkbezoek mogen organiseren voor enkele medewerkers van het ministerie van VWS. Doel was een inkijk in de praktijk van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). Om deze inkijk te kunnen geven hebben we een programma verzorgd met onder andere; Ontstaan Zorgstem vanuit het AKJ, vertrouwenswerk voor de jeugdhulp De weg naar de CVP Wzd De CVP Wzd, opdracht, voorbeelden, ervaringen, proces implementatie In gesprek met een cliënt en een vertegenwoordiger en hun CVP Wzd In gesprek met zorgaanbieders en hun CVP Wzd Cliëntprofielen, wie bedienen wij vanuit onze opdracht en hoe zijn zij toebedeeld met rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd. Lees verder...

15 november 2021

Blokhuis moedigt zorgaanbieders aan CVP Wzd toegang te geven

Breed toegang tot en voor de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). De staatssecretaris VWS Paul Blokhuis spreekt de hoop en wens uit dat de zorgsaanbieders daar werk van gaan maken. Analoog aan hoe het vertrouwenswerk in de Wvggz en Jeugdwet is georganiseerd inclusief locatiebezoeken. In de Eerste Kamer commissievergadering VWS van 9 november gaf de staatssecretaris antwoord op vragen van Gerkens (SP) en van der Voort (D66). Als CVP Wzd willen wij bereikbaar zijn voor onze cliënten. Lees verder...

20 september 2021

CVP-aanbieders willen vrije toegang tot álle Wzd-cliënten

De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) moet vrije toegang krijgen tot álle cliënten die met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. Hoewel cliënten hier volgens de wet recht op hebben, is dit in de praktijk nog niet geregeld. Hierdoor blijven groepen cliënten verstoken van een bezoek van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Zorgstem heeft samen de andere CVP Wzd-aanbieders een brief geschreven aan de leden van de Tweede kamer. Lees verder...

Ouder nieuws

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje