Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Zorgstem

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Deze wet regelt de rechtsbescherming van cliënten met regieproblematiek die met onvrijwillige zorg en/of onvrijwillige opname te maken hebben. Essentieel onderdeel van de Wzd is dat alle cliënten die in deze wet genoemd worden en hun vertegenwoordigers recht hebben op onafhankelijke, partijdige en gratis ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Stichting Zorgstem is opgericht om de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd te verzorgen.

Zorgstem heeft als organisatie bewust gekozen alleen de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd als dienstverlening aan te bieden. Zo is er een gehele onafhankelijkheid van andere mogelijke belangen die van invloed zouden kunnen zijn op de dienstverlening. Dit garandeert de cliënt of vertegenwoordiger een onafhankelijke ondersteuning. Deze specifieke gerichtheid van Zorgstem op de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd draagt ook bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Zo ondersteunt Zorgstem cliënten en hun vertegenwoordigers bij de uitoefening van hun rechten.

Zorgstem heeft regelmatig vacatures.

Zorgstem is een dochterstichting van Jeugdstem, een organisatie die het vertrouwenswerk jeugd uitvoert in opdracht van het ministerie van VWS. Zorgstem heeft een zestal kernwaarden waar de dienstverlening vanuit verzorgd wordt. Zorgstem werkt landelijk samen met de overige drie aanbieders cliëntenvertrouwenspersoon Wzd, zie partnerorganisaties.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje