Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Bescherming van gegevens en privacy

Bij Zorgstem respecteren we uw privacy. Daarom zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd volgens de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Algemene privacyverklaring

Zorgstem heeft een algemene privacyverklaring opgesteld, waarin we vertellen hoe wij omgaan met persoonsgegevens van cliënten, van medewerkers van zorgaanbieders waar het cliëntenvertrouwenswerk volgens de Wet zorg en dwang wordt uitgevoerd, van derden (zoals leveranciers of andere externe partners) en van onze eigen medewerkers. In deze privacyverklaring staat genoemd welke rechten deze personen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens en hoe ze hun rechten kunnen uitoefen. Ook staat in deze verklaring informatie over wie verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens en wie de functionaris gegevensbescherming is.

Contact

Voor vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Zorgstem door te bellen via 088 678 1000 of door te mailen naar info@zorgstem.nl.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje