Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

De cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang vormen het hart van Zorgstem. Organisatorisch worden zij in hun werk ondersteund door de teammanager en staf-collega’s. De staf bestaat uit en juridisch beleidsadviseur, beleidsadviseur leren en ontwikkelen, beleidsadviseur kennis en profileren,, ICT- en facilitaire ondersteuning, HR en financieel controller.

Het managementteam (MT) vertegenwoordigt alle cliëntenvertrouwenspersonen en de staf. Het MT heeft regelmatig overleg met de bestuurder, Pieter Wetser. Hij is sinds de oprichting eind 2019 de bestuurder van stichting Zorgstem.

Zorgstem heeft ook een raad van toezicht. De leden hiervan zijn:

  • Thea Roelofs (voorzitter)
  • Esther Hollenberg-Logchies
  • Marianne Honkoop
  • Marion Visser
  • Léon Wever

Statuten en reglementen

De basis van stichting Zorgstem ligt vast in de statuten. De Raad van Toezicht werkt volgens een visie, reglementen en een beloningsbeleid. Deze zijn zowel voor de Stichting AKJ als Stichting Zorgstem van toepassing. U vindt meer informatie op de AKJ-website. Stichting Zorgstem past de CAO Sociaal werk toe.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje