Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

De cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang vormen het hart van Zorgstem. Organisatorisch worden zij in hun werk ondersteund door de directeur, coördinatoren en staf-collega’s. De staf bestaat uit en juridisch beleidsadviseur, beleidsadviseur leren en ontwikkelen, beleidsadviseur kennis en profileren, communicatieadviseur, ICT- en facilitaire ondersteuning, HR en financieel controller.

De directeur, Wendy Oosterwijk-Klaassen, is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Zorgstem. De directeur heeft regelmatig overleg met de bestuurder, Pieter Wetser. Samen met het managementteam (MT) vertegenwoordigen zij de organisatie.

Zorgstem heeft ook een raad van toezicht. De leden hiervan zijn:

  • Thea Roelofs (voorzitter)
  • Esther Hollenberg-Logchies
  • Marianne Honkoop
  • Marion Visser
  • Léon Wever
  • Esmé Joosten (trainee)

Statuten en reglementen

De basis van stichting Zorgstem ligt vast in de statuten. De Raad van Toezicht werkt volgens een visie, reglementen en een beloningsbeleid. Deze zijn zowel voor de Stichting Jeugdstem als Stichting Zorgstem van toepassing. U vindt meer informatie op de Jeugdstem-website. Stichting Zorgstem past de CAO Sociaal werk toe.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje