Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Wat u kunt verwachten van de cliëntenvertrouwenspersoon?

 • De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd legt u uit wat u van hem of haar kunt verwachten. De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd van Zorgstem nemen geen klachten in behandeling, maar informeren u over wat u kunt doen met uw vragen, onvrede en klachten. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bespreekt met u of en hoe Zorgstem u hierbij kan ondersteunen. De afspraken hierover bevestigen wij naar u. Als wij u niet kunnen helpen, ontvangt u desgewenst ons advies waar u terecht kunt met uw vraag of klacht.
 • U houdt zelf de regie over de route. Wilt u tijdens de ondersteuning van Zorgstem niet verder gaan met de acties die zijn ingezet, dan kan dit uiteraard. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd geeft u informatie en advies en kan u desgewenst ondersteunen bij het bespreekbaar maken van uw vragen, problemen en/of klachten over de uitvoering van de opname en/of zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd vertelt u wat u redelijkerwijs mag verwachten van de zorg. Ook geven wij u informatie over uw rechtspositie.
 • Het kan voorkomen dat u even moet wachten voor wij uw ondersteuningsverzoek kunnen oppakken. Graag hiervoor uw begrip.
 • De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bespreekt ook met u wat niet binnen onze dienstverlening past. De cliëntenvertrouwenspersoon gaat bijvoorbeeld niet naar alle inhoudelijke gesprekken met uw zorgverlener mee. De cliëntenvertrouwenspersoon oordeelt niet over de inhoud van de zorg.
 • Als de cliëntenvertrouwenspersoon een persoonlijk gesprek met u voert, is dat op een locatie van de betrokken instantie, of op een neutrale zakelijke plek of bij u thuis. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd bepaalt in overleg met u waar het gesprek plaatsvindt.
 • Zorgstem wil iedereen die haar benadert de benodigde ondersteuning bieden. Dit betekent dat de cliëntenvertrouwenspersonen van Zorgstem de ondersteuning voorzien van structuur en dat met u bespreken.
 • Alle cliëntenvertrouwenspersonen Wzd en overige medewerkers van Zorgstem houden zich aan een gedragscode, gebaseerd op onze kernwaarden. Hierin staat hoe de cliëntenvertrouwenspersonen met elkaar, met onze cliënten, hun vertegenwoordigers en met anderen omgaan.

Omgangsvormen

Om ons werk goed en veilig uit te voeren, hanteren wij (cliëntenvertrouwenspersonen), afspraken voor onszelf, onze cliënten en hun vertegenwoordigers.

 • Wij gaan respectvol, open en eerlijk met u om en verwachten van u hetzelfde. Wij vragen u om het ons direct te zeggen als wij hierin in uw ogen tekort schieten. Wij zullen hetzelfde doen.
 • We hebben begrip voor emoties en bieden daar ook de ruimte voor. Echter, we verwachten dat u gesprekken op een respectvolle en constructieve wijze voert, zowel bij Zorgstem als bij zorgaanbieders tijdens ophelderings- of klachtgesprekken. De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd kan u hiervoor tips geven en u helpen een constructief gesprek te voeren.
 • Om ons werk goed te kunnen doen stellen wij de veiligheid van onze medewerkers voorop. We geven onze grenzen aan en deze bewaken wij. Als u in onze ogen onwenselijk of grensoverschrijdend gedrag vertoont, gaan wij daarover met u in gesprek.
 • Als de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd in het contact met u onveiligheid ervaart, dan zal hij of zij dit direct aangeven en afspraken met u maken om dit verder te voorkomen. Mocht dit niet lukken, dan zal de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd het gesprek of de ondersteuning met u beëindigen.
 • Grensoverschrijdend gedrag is voor ons onacceptabel, zowel aan de telefoon, in een persoonlijk gesprek, als schriftelijk. Grensoverschrijdend gedrag is bijvoorbeeld: dreigen, dreigende berichten en afbeeldingen, pesten, seksueel getinte opmerkingen, racistische en discriminerende opmerkingen en fysiek contact. Soms komt grensoverschrijdend gedrag uit een beperking voort, hier zullen wij na intern overleg eventueel met meer coulance mee omgaan.

Heeft u vragen over deze omgangsvormen? Stelt u deze alstublieft aan uw cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje