Partnerorganisaties

Zorgstem voert het vertrouwenswerk uit in opdracht van de landelijke zorgkantoren en ter vervulling van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wzd. Zorgstem is een dochterstichting van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

Daarnaast is de Landelijke Faciliteit opgericht. Zorgstem onderschrijft de opdracht van de Landelijke Faciliteit en werkt nauw samen met de partijen in dit platform.

Zorgstem heeft een signalerende taak waar het gaat om de belangen van cliënten met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening. Zorgstem werkt samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hierin zijn concrete afspraken vastgelegd over wanneer de IGJ wordt ingeschakeld. Zorgstem overlegt periodiek met de IGJ over trends en aandachtspunten over de hele sector. Dit wordt weer meegenomen in de ontwikkeling van werkprocessen die de Landelijke Faciliteit voor haar rekening neemt daar waar het gaat om signalering voor de VG- en PG-instellingen.

Met wie werkt Zorgstem samen?

Zorgstem werkt samen met de aanbieders van vertrouwenswerk in andere gedeelten van het land. Dit zijn:

  • Adviespunt Zorgbelang – Regio Apeldoorn, Zutphen, Arnhem, Midden-IJssel, Nijmegen, Waardenland, Noord-Oost-Zuid en Midden-Brabant, Noord- en Zuid-Limburg.
  • LSR – Regio Zwolle, Twente, Zeeland, West-Brabant, Rotterdam, Zuid-Hollandse eilanden
  • Quasir – Regio Friesland, Groningen, Drenthe.
Werken bij Zorgstem? Bekijk de mogelijkheden.
Werken bij Zorgstem