Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Breed toegang tot en voor de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd). De staatssecretaris VWS Paul Blokhuis spreekt de hoop en wens uit dat de zorgsaanbieders daar werk van gaan maken. Analoog aan hoe het vertrouwenswerk in de Wvggz en Jeugdwet is georganiseerd inclusief locatiebezoeken.

In de Eerste Kamer commissievergadering VWS van 9 november gaf de staatssecretaris antwoord op vragen van Gerkens (SP) en van der Voort (D66).

Als CVP Wzd willen wij bereikbaar zijn voor onze cliënten. Zij kunnen vaak vanuit hun beperkingen alleen gebruik maken van de rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd als we dichtbij zijn, locatiebezoeken zijn daar een essentiële schakel in.

De zorgaanbieders vinden dit soms nog spannend en een enkele keer zo spannend dat de toegang niet mogelijk is van de CVP Wzd tot de cliënten en van cliënten tot de CVP Wzd.

Wij hebben er vertrouwen in dat vanuit de dialoog met de zorgaanbieders en de oproep van de staatssecretaris we van spannend naar geaccepteerd kunnen gaan. Vrije toegang tot en van de CVP Wzd. Dit om alle cliënten Wzd en hun vertegenwoordigers te voorzien van hun recht op rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd bij onvrijwillige zorg. Nu laten we teveel rechtsbescherming liggen, dat moeten we voor zo’n kwetsbare doelgroep niet willen.

De link naar het videoverslag van de betreffende commissievergadering VWS EK van 10 november 2021.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje