Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

De cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) moet vrije toegang krijgen tot álle cliënten die met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. Hoewel cliënten hier volgens de wet recht op hebben, is dit in de praktijk nog niet geregeld. Hierdoor blijven groepen cliënten verstoken van een bezoek van een cliëntvertrouwenspersoon Wzd. Zorgstem heeft samen de andere CVP Wzd-aanbieders een brief geschreven aan de leden van de Tweede kamer. Ze pleiten voor ingrijpen door VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij zorgorganisaties die cliëntvertrouwenspersonen Wzd de toegang tot cliënten weigeren.

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Deze wet regelt de rechtsbescherming van cliënten die met onvrijwillige zorg of opname te maken hebben. Essentieel onderdeel van de Wzd is dat alle cliënten die in de Wzd genoemd worden recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze cliëntenvertrouwenspersoon moet vrije toegang hebben tot deze cliënten, zodat elke cliënt de kans heeft om een vraagstuk rondom (mogelijke) onvrijwillige zorg met deze onafhankelijke functionaris te bespreken. Nu is dat niet zo.

De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd mag in de praktijk alleen op bezoek bij cliënten die zorg ontvangen op een zorglocatie die is ingeschreven bij het zogeheten ‘locatieregister Zorg en Dwang’. Krijgt eenzelfde cliënt zorg door een aanbieder die hier niet is ingeschreven, dan ziet deze geen cliëntenvertrouwenspersoon. Want de cliëntenvertrouwenspersoon heeft op deze locaties geen toestemming om cliënten te bezoeken, terwijl ook op deze locaties regelmatig sprake is van onvrijwillige zorg.

In de brief aan de Tweede Kamer bepleiten Zorgstem en de andere CVP Wzd-aanbieders ingrijpen om een eind te maken aan de rechtsongelijkheid onder cliënten. Daarnaast organiseren zij een voorlichtingsbijeenkomst voor Kamerleden en pers waar ook cliëntenvertrouwenspersonen, cliënten en hun vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 oktober in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje