Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Herkenbaar beeld in verslag van de Landelijke Faciliteit CVP Wzd 2019-2021

Verslag De Landelijke Faciliteit CVP (LFCVP) heeft als onafhankelijke organisatie het doel om de kwaliteit van de CVP in de Wzd te bewaken en te borgen. Dit doen zij aan de hand van het kwaliteitskader CVP Wzd. Onlangs bracht de LFCVP dit verslag uit over hun werkzaamheden in 2019-2021. Voor Zorgstem een herkenbaar beeld van wat bereikt is ten aanzien van de kwaliteit van de CVP Wzd en waar de nodige aandachtspunten liggen.

Bereikt zijn onder andere een primair proces beschrijving voor de CVP Wzd die de aanbieders CVP Wzd aan de hand van de Wzd en het kwaliteitskader CVP Wzd hebben ontwikkeld, een door de LFCVP ontwikkelde onafhankelijke klachtencommissie CVP Wzd en een kwaliteitsregister CVP Wzd. De beperkingen in de toegang tot de CVP Wzd werd door de aanbieders CVP Wzd en LSCVP onder de aandacht gebracht daar zorgaanbieders soms nog moeten wennen aan deze partijdige en onafhankelijke functie. Samengevat is er veel bereikt sinds de CVP Wzd actief is.

Nodige verbeteringen worden op diverse punten genoemd. Belangrijk punt is dat het budget ontoereikend is en niet op het niveau waarop het kwaliteitskader CVP Wzd had aangegeven dat nodig zou zijn voor de rechtsbeschermende dienstverlening. Dit naast dat de Wzd cliëntendoelgroep vele malen groter is gebleken dan in de berekeningen eerder meegenomen. Locatiebezoeken, contacten met ambulante cliënten en cliënten verblijvend in niet Wzd geregistreerde locaties komen onder andere onder druk te staan of zijn niet mogelijk door een gebrek aan middelen. Juist die contacten zijn nodig voor mensen met regieproblemen om hen in contact met de CVP Wzd te laten komen. Door het gebrek aan middelen is er een hoge werkdruk voor de CVP Wzd en staat de rechtsbescherming onder druk geeft de LFCVP aan in haar verslag.

Zorgstem deelt deze bevindingen en zet zich actief in voor verbetering van de voorwaarden voor de CVP Wzd om de rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd een volwaardige invullig te kunnen geven.

Borgen onafhankelijkheid. Het is belangrijk dat de onafhankelijkheid van de CVP Wzd gewaarborgd is geeft de LFCVP aan. De cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat de CVP Wzd enkel voor zijn belang opkomt. Daar waar CVP Wzd-aanbieders andere diensten aanbieden kan dit tot (een schijn van) belangenverstrengeling leiden wordt in het verslag aangegeven. Zorgstem biedt geen andere diensten aan dan de CVP Wzd, een bewuste keuze om geheel onafhankelijk en gericht op de dienstverlening van de CVP Wzd deze rechtsbescherming in te vullen. Lees mee hierover op onze website bij over Zorgstem.

Samengevat een herkenbaar beeld naast de jaarverslagen van de aanbieders CVP Wzd.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje