Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Ondersteuning cliëntenvertrouwenspersoon bij onvrijwillig zorg neemt toe, maar er valt nog een wereld te winnen.

jaarverslag-2023.png

Het aantal ondersteuningsvragen van mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, neemt ieder jaar toe. De behoefte aan ondersteuning blijkt groot. Toch is de zichtbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) en de kennis rondom onvrijwillige zorg bij zorgaanbieders soms nog beperkt. Net als de acceptatie van de CVP Wzd bij sommige zorgaanbieders.

Daarom valt er nog een wereld te winnen. Het jaarverslag van de vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk rondom onvrijwillige zorg, geeft een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in dit werkveld.

De Wzd maakt het mogelijk dat mensen met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische of gelijkgestelde aandoening, een beroep kunnen doen op een onafhankelijke CVP Wzd. Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten en hun vertegenwoordigers, indien er sprake is van onvrijwillige zorg.

Het jaarverslag van de vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk is vanaf nu beschikbaar. Hierin staat hoe in de praktijk de wet vorm krijgt, waardoor cliënten en vertegenwoordigers gesterkt zijn in hun rechtsbescherming.

Hoofdpunten

Het jaarverslag ‘Nog een wereld te winnen’ behandelt onder andere:

  • Trends en ontwikkelingen in het werkveld
  • Interviews met cliënt, zorgaanbieder en CVP Wzd
  • Het cliëntenvertrouwenswerk overzichtelijk in cijfers
  • Diverse casussen uit de dagelijkse praktijk van de CVP Wzd

Online inzien Bekijk de online versie van het jaarverslag.

Blik op de toekomst Ook de komende jaren vervullen Adviespunt Zorgbelang, het LSR, Quasir en Zorgstem het werk van onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en dwang. We gaan verder op de ingeslagen weg naar meer onderlinge samenwerking en zichtbaarheid, zodat cliënten en hun vertegenwoordigers laagdrempelig de kwaliteit van hun leven en gewenste zorg kunnen vergroten.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje