Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Thuis werken blijft voor kantoorwerk voorlopig het devies, maar het cliëntenvertrouwenswerk Wzd is geen kantoorwerk. Face-to-face contact met cliënten, hun vertegenwoordigers en zorgprofessionals is noodzakelijk voor de uitvoering van het cliëntenvertrouwenswerk Wzd. Zeker gezien de cliëntdoelgroepen Wzd die vanwege hun beperkingen nabijheid nodig hebben om gebruik te kunnen maken van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

We moeten er vanuit gaan dat we voorlopig nog niet af zijn van het coronavirus. In het belang van de bescherming van de rechtspositie van cliënten en hun vertegenwoordigers worden alle werkzaamheden van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd hervat, waar nodig in aangepaste vorm.

Wij hebben het ‘Cliëntenvertrouwenswerk Wzd in de 1,5-metersamenleving’ uitgewerkt met als uitgangspunt Cliëntenvertrouwenswerk Wzd nabij, tenzij…. Dit vormt vanaf 1 juni de basis voor de uitvoering van het cliëntenvertrouwenswerk in het kader van de Wet zorg en dwang vanuit Zorgstem.

Voor het cliëntenvertrouwenswerk Wzd aan cliënten die zorg ontvangen op een locatie van de zorgaanbieder betekent dit dat de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd van Zorgstem vanaf 1 juni weer locatiebezoeken gaan afleggen. De wijze waarop het bezoek wordt vormgegeven, wordt afgestemd door de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd met de betreffende zorgaanbieder.

Daarnaast gaan de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd weer face-to-face ondersteuning bieden bij klachtgesprekken en klachtzittingen, mits dit wenselijk is en op andere manieren (zoals beeldbellen) niet werkbaar is. Hiertoe kunnen wij ook face-to-face contacten weer opstarten met ambulante cliënten en vertegenwoordigers. Ook hierover vindt vooraf overleg plaats met betrokkenen.

Het uitgangspunt is dat alle cliënten op een laagdrempelige wijze face-to-face contact moeten kunnen hebben met de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd en dat zij zich vrij moeten voelen in dit contact, zonder daarover verantwoording af te hoeven afleggen. Dit is mogelijk voor alle cliënten en hun vertegenwoordigers die die niet besmet zijn met het coronavirus (of waar er een mogelijkheid van besmetting bestaat) of die geen extra kwetsbaarheid hebben voor corona.

Alle cliëntenvertrouwenspersonen Wzd van Zorgstem houden zich aan de volgende afspraken:

 • Vraag voorafgaand aan het locatiebezoek of een gesprek of er sprake is van (een vermoeden van) een coronabesmetting en/ of er cliënten aanwezig zijn met klachten en/of dat er cliënten met een extra kwetsbaarheid voor corona zijn. Stem af hoe hiermee om te gaan aangaande het bezoek of gesprek.
 • Was voor en na ieder bezoek of gesprek je handen en droog af met papieren handdoekjes of gebruik desinfecterende handgel.
 • Schud geen handen.
 • Bezoek doelgericht en kom niet op plekken waar je niet hoeft te zijn.
 • Raak je gezicht niet aan met je handen tijdens het bezoek of gesprek, totdat je na het bezoek of gesprek je handen weer gewassen of gedesinfecteerd hebt.
 • Geen van de aanwezigen tijdens het gesprek of bezoek heeft last van de volgende verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid / Loopneus / Niezen / Keelpijn / Lichte hoest / Verhoging EN geen van de deelnemer of hun huisgenoten heeft bovenop deze verkoudheidsklachten last heeft van koorts en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd je aan de hygiënevoorschriften van de locatie die je bezoekt.
 • Iedereen houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Het gesprek of bezoek moet plaatsvinden in een ruimte waarin dit gefaciliteerd wordt.
 • Snuit je neus in een papieren zakdoek en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner.
 • Gooi de gebruikte zakdoek meteen weg.
 • Hoest in je elleboog en draai daarbij je gezicht weg van je gesprekspartner(s).
 • Gebruik voor het bekijken of aannemen van documenten wegwerp handschoenen.
 • Maak na gebruik je laptop en telefoon schoon met een hygiënisch doekje.
 • Houd je aan de RIVM-richtlijnen (houd 1,5 meter afstand (2 armlengten) tot anderen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten).

Samengevat zijn het hanteren van deze richtlijnen en daarnaast de afstemming met de zorgaanbieder en cliënt of vertegenwoordiger het recept voor wat er nodig is om op een veilige manier voor alle betrokkenen het cliëntenvertrouwenswerk Wzd vorm te geven vanaf 1 juni 2020. Download: Cliëntenvertrouwenswerk Wzd in de 1.5-metersamenleving vanaf 1 juni 2020 (PDF)

Tot slot

We volgen het coronanieuws op de voet. Mocht het nodig zijn om de bovenstaande maatregelen weer aan te passen, dan vermelden wij het op deze webpagina.

Foto: Inki de Jonge

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje