Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Op 15 november heeft Zorgstem een (digitaal) werkbezoek mogen organiseren voor enkele medewerkers van het ministerie van VWS. Doel was een inkijk in de praktijk van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).

Om deze inkijk te kunnen geven hebben we een programma verzorgd met onder andere;

  • Ontstaan Zorgstem vanuit het AKJ, vertrouwenswerk voor de jeugdhulp
  • De weg naar de CVP Wzd
  • De CVP Wzd, opdracht, voorbeelden, ervaringen, proces implementatie
  • In gesprek met een cliënt en een vertegenwoordiger en hun CVP Wzd
  • In gesprek met zorgaanbieders en hun CVP Wzd
  • Cliëntprofielen, wie bedienen wij vanuit onze opdracht en hoe zijn zij toebedeeld met rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd. Is deze gelijkwaardig toebedeeld?

Het was prettig om vanuit Zorgstem alle facetten rondom de uitvoering van de CVP Wzd voor te kunnen leggen aan het de medewerkers van het ministerie van VWS.

Vooral kwam aan het licht dat er nog veel aandacht voor de bekendheid van de CVP Wzd moet komen. Bij cliënten en vertegenwoordigers, maar zeker ook bij de zorgaanbieders. Onbekend maakt onbemind geldt bij de zorgaanbieders nu nog soms voor de CVP Wzd. Good practises bij zorgaanbieders lieten vandaag zien dat vanuit bekend raken net de CVP Wzd deze voor de zorgaanbieders geen vreemdeling meer hoeft te zijn. Dit proces is eerder ook zo verlopen bij de vertrouwenspersoon jeugdhulp en de patiëntenvertrouwenspersoon Wvggz.

Het vraagt tijd en voorlichting om een nieuwe onafhankelijke en aan de cliënt of vertegenwoordiger partijdige voorziening als zorgaanbieder te leren kennen. Zeker voor cliëntendoelgroepen die de CVP Wzd bedient, mensen met regieproblemen is het belangrijk dat de CVP Wzd letterlijk in beeld is. Locatiebezoeken zijn een essentieel onderdeel van de toegang tot rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd bij zorg die als onvrijwillig wordt ervaren.

Professionele zorg voor mensen met regieproblemen bestaat vaak uit het ondersteunen en ook regelmatig overnemen van de eigen regie van de cliënt. Dit overnemen valt soms onder onvrijwillige zorg zoals omschreven in de Wzd. Dit is inherent aan goede zorg voor cliëntendoelgroepen Wzd en komt vanuit de ervaringen van Zorgstem zowel voor in Wzd geregistreerde als niet Wzd geregistreerde locaties.

Echter het verlenen van onvrijwillige zorg volgens de Wzd in niet geregistreerde locaties is onrechtmatig. Daarom is het van essentieel belang dat de CVP Wzd ook al haar taken kan verzorgen richting de cliënten die zorg ontvangen vanuit niet geregistreerde locaties. Zo kunnen ook zij de rechtsbescherming ontvangen die de Wzd hen toebedeeld.

Afsluitend is vanuit Zorgstem een oproep gedaan om vanuit het Ministerie van VWS middelen vrij te stellen om de CVP Wzd meer bekend te maken. Het ministerie van VWS gaf aan dat deze bijeenkomst hen een mooi en positief beeld heeft gegeven van de CVP Wzd.

We zijn trots op het verzorgde werkbezoek en wat we vanuit Zorgstem met elkaar hebben kunnen laten zien. Een vertaling van 2 jaar met zijn allen met volle inzet werken aan de CVP Wzd!

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje