Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Zorgstem, onafhankelijk aanbieder van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) heeft een voorlichtingscampagne gelanceerd met het thema “Sta jij in je recht bij onvrijwillige zorg?”.

Via twaalf vormen van onvrijwillige zorg brengen wij in beeld waar de CVP Wzd voor is en voor wie. Via onder andere flyers, social media, de campagnepagina op onze website, mailings en in het contact met de diverse betrokkenen. De campagne is in een Jij beleefdheidsvorm, maar materiaal is ook in een U beleefdheidsvorm beschikbaar.

De CVP Wzd mag nog meer gezien worden zoals deze is, namelijk een rol die bijdraagt aan het beschermen van de rechten van cliënten en hun vertegenwoordigers bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname in een zorginstelling. Onwetendheid hierover kan betrokkenen in hun rechtsbescherming tekort doen.

De voorlichtingscampagne ‘Sta jij in je recht bij onvrijwillige zorg?’ brengt specifiek in beeld waar de CVP Wzd voor is en voor wie. De campagne is informatief, maar stimuleert ook het gesprek over onvrijwillige zorg wat de kwaliteit van de (onvrijwillige) zorg ten goede kan komen.

De overheid heeft de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon per 2020 in de Wet zorg en dwang opgenomen om burgers met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), een gelijkgestelde aandoening zoals Huntington, NAH, Korsakov of een psychiatrische aandoening met vergelijkbaar regieverlies bij te staan bij het beschermen van hun rechten bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname in een zorginstelling. De CVP Wzd is er ook voor hun vertegenwoordigers. De dienstverlening van de CVP Wzd is gratis.

Wij nodigen iedereen uit om gebruik te maken van het campagnemateriaal op onze website om meer bewustwording te creëren over onvrijwillige zorg bij mensen met regieproblemen en wat de CVP Wzd daarbij voor cliënten en hun vertegenwoordigers kan betekenen.

Bezoek onze campagnepagina Sta jij in je recht bij onvrijwillige zorg? voor meer informatie, het campagnemateriaal en de toelichting bij de twaalf vormen van onvrijwillige zorg.

Vragen? Neem dan contact op met Zorgstem of de CVP Wzd van Zorgstem die voor de cliënten en vertegenwoordigers bij uw zorgaanbieder werkzaam is.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje