Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Zorgstem, onafhankelijk aanbieder van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) heeft een voorlichtingscampagne gelanceerd met het thema “Sta jij in je recht bij onvrijwillige zorg?”.

De CVP Wzd mag nog meer gezien worden zoals deze is, namelijk een rol die bijdraagt aan de het beschermen van de rechten van cliënten en hun vertegenwoordigers bij onvrijwillige zorg. Onwetendheid hierover kan betrokkenen in hun rechtsbescherming tekort doen.

De voorlichtingscampagne ‘Sta jij in je recht bij onvrijwillige zorg?’ brengt specifiek in beeld waar de CVP Wzd voor is en voor wie. De campagne is informatief, maar stimuleert ook het gesprek over onvrijwillige zorg wat de kwaliteit van de (onvrijwillige) zorg ten goede kan komen.

De overheid heeft de onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon(CVP) in de Wet zorg en dwang (Wzd) per 2020 opgenomen om burgers met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), een gelijkgestelde aandoening zoals Huntington, NAH, Korsakov of een psychiatrische aandoening met vergelijkbaar regieverlies bij te staan bij het beschermen van hun rechten bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname in een zorginstelling. De CVP Wzd is er ook voor hun vertegenwoordigers. De dienstverlening van de CVP Wzd is gratis.

Via twaalf vormen van onvrijwillige zorg brengen wij in beeld waar de CVP Wzd voor is en voor wie. De campagneflyers kun je hier downloaden en zijn ook in de u-vorm/beleefdheidsvorm beschikbaar.

Wij nodigen iedereen uit om gebruik te maken van het campagnemateriaal om meer bewustwording te creëren over onvrijwillige zorg bij mensen met regieproblemen en wat de CVP Wzd daarbij voor cliënten en hun vertegenwoordigers kan betekenen.

Bekijk de campagne-pagina

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje