Direct contact met een cliëntenvertrouwenspersoon

telefoon 088 678 1000
e-mail info@zorgstem.nl

Zorgstem

De Wet zorg en dwang (Wzd) is sinds 1 januari 2020 van kracht. Deze wet regelt de rechtsbescherming van cliënten die met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname te maken hebben. Essentieel onderdeel van de Wzd is dat alle cliënten die in deze wet genoemd worden recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Zorgstem is een onafhankelijke organisatie die cliëntenvertrouwenspersonen in dienst heeft. Zo ondersteunt Zorgstem cliënten bij de uitoefening van hun rechten. Zorgstem heeft regelmatig vacatures.

Zorgstem is een dochterstichting van het AKJ, een organisatie die het vertrouwenswerk jeugd uitvoert in opdracht van VWS. Zorgstem heeft een zestal kernwaarden en heeft bovendien een aantal partnerorganisaties.

Wat kan een cliënten­vertrouwens­persoon voor u betekenen?
Bekijk het filmpje